طرح و توسعه

رشد و پیشرفت در هر صنعتی نیازمند دانش روز و البته خلاقیت و نوآوری بر مبنای نیاز بازار و تقاضای مشتریان است واحد تحقیق و توسعه شرکت پنجره آسا در تهیه و تأمین محصولات خود از نظر طراحی و انطباق آن با استاندارد های بین المللی و به روز رسانی مجموعه های مختلف سازمان تلاش می کند.

 

پیگیری و اطمینان از آن که محصول طراحی شده، تولید شده و محصول نهایی نصب شده چه میزان با انتظارت واقعی مصرف کنندگان هماهنگ است رسالتی است که انجام آن یکی از وظایف واحد تحقیق و توسعه است.

 

همچنین ارتقاء و افزایش تولیدات و مقاطع مورد استفاده همگام با دانش روز و بهره مندی از دانش فنی لازم برای هر یک از قسمت های مختلف سازمان در قالب واحد تحقیق و توسعه شرکت پنجره آسا سامان دهی می گردد.

 

نیاز مشتریان، توسعه بازارهای داخلی و تلاش برای حضور در میان برترین برند های تولید کننده با هدف اصلی جلب رضایت مشتریان جزء برنامه های پایدار و جاری این واحد تعریف شده است.

 

هیأت مدیره ی شرکت پنجره آسا بر این اعتقاد است که برنامه ریزی و تلاش فنی و اجرایی تمامی واحد ها است که آینده ساز و توسعه دهنده ی سازمان می­باشد و این حرکت نیازمند همت، دانش و پشتکار و از همه مهمتر برنامه ی منظم و مدون است.

 

تمامی تحقيق و توسعه های انجام شده و آتی شرکت در راستای برنامه ی بلند مدت و با هدف ایجاد برترین و حرفه ای ترین برند درب، پنجره و نمای آلومینیومی در راستای چشم انداز سازمانی مهندسی و پیشرو در طراحی، تولید و اجرای انواع سیستم­های درب، پنجره و نمای آلومینیومی با بالاترین کیفیت در ایران برنامه ریزی و انجام می پذیرد.

 

این انتخاب و عملکرد جز در آتیه ی چشم انداز مجموعه و تلاش فعلی سازمان معنی نخواهد داشت لذا عملکرد هر یک از واحدهای سازمان در این راستا معرفی و توسعه می یابد.