اخبار و مقالات

شرکت پنجره آسا حامی فرهنگ و هنر

به پاس حمایت از هنر و ارزش آفرینی هنرمندان جوان و با آتیه مجموعه شرکت آسا خود را موظف به حمایت از آنان می داند ، تئاتر اجتماعی مردم کوچه و بازار فرانسه در قرن هجده که با کارگردانی آقای مهدی رضایی از 26 مرداد تا 8 شهریور روی صحنه می رود در راستای همین رسالت اجتماعی است.
به گفته ی کارگردان و طراحی این اثر هنری هدف اصلی نمایش «مردم کوچه و بازار فرانسه در قرن هجده» بیان بازخورد اعمال و رفتار انسان در تمامی ابعاد است همان گونه که بر اساس آیات و روایات دینی و داستان ها و مثل های تاریخی نیز معتقدیم پاداش و جزای هر رفتاری که داشته باشیم در همین دنیا اتفاق می افتد.
این نمایش با پنج بازیگر بزرگسال و سه بازیگر خردسال به روی صحنه و برای بازدید عموم افراد بالایی 14 سال برنامه ریزی و طراحی شده است.
نمایش «مردم کوچه و بازار فرانسه در قرن هجده» از روز شنبه ۲۶ مردادماه در یک سانس و از ساعت ۲۰:۳۰ ویژه افراد بالای ۱۴ سال به مدت ۱۳ شب در تماشاخانه مدرسه شهیدان حسامی واقع در خیابان علوی کاشان به روی صحنه می رود.
شرکت پنجره آسا پیش از این با حمایت از هنرهای نمایشی و عکاسی سعی در تحقق وظایف و رسالت های اجتماعی خود داشته است.