اخبار و مقالات

مشاوره برای فروش

سالیان درازی است که این ادراک حاصل شده است که فروش حاصل یه کارزار دو سویه نیست، فروش حاصل یک ارتباط صحیح است یک ارتباط که باید بر پایه صداقت باشد، اولین پایه صداقت آگاهی است، ارائه آگاهی و امانت داری به همان میزان که برای فروشنده سخت است، برای خریدار حق و امتیاز است.
در فروش مفهمومی داریم به نام، فروش مشاوره ای Consultative Selling یعنی ارائه اطلاعات تخصصی را مقدم بر سماجت و اصرار بدانیم یعنی فروشنده در درجه ی از آگاهی باشد که بتواند برای ما تولید ثروت کند.
در صنعت درب و پنجره بر خلاف بسیاری از نسبت ها و یا اندوخته های کتبی که عموما هنوز به زبان لاتین از دستی به دست دیگر سپرده می شود، آگاهی و مشاوره به صورت جدی و یا علمی بررسی و مورد توجه قرار نمی گیرید، دلیل آن هم می تواند همین نارضایتی های آنی مصرف کنندگان بعد تحویل محصول و یا پیشنهادهای بعد از نصب بشد که توسط مهندس و یا یک آشنا به خریدار داده می شود که همین مشورت های ساده هم توسط فروشنده داده نشده است.
این الزام و این مهم برای درب و پنجره دوجداره از جایی بیشتر اهمیت می یابد که ما درباره محصولی پایدار و با طول عمر بالا صحبت می کنیم.
فروشندگان از یک سو و سازمان فروش از نگاهی دیگر و خریدار از سوی دیگر باید پیگیر این مهم باشد که درب و پنجره دوجداره یک سیستم فنی است و باید بر اساس این نیاز درک شود.
خریدار این حق را دارد که به جای صحبت از خرید، شنونده ی یک سری از اطلاعات فنی باشد، مسلما درک این مطلب که گفته های یک فروشنده بیان اطلاعات مشاوره ی است یا ارائه توضیحات خالی از فهم برای فروش یک محصول برای خریدار خیلی سخت نیست ولی بیان این امتیاز و یا برخورداری از این دانش برای فروشنده ساده نخواهد بود.
برای خرید درب و پنجره دوجداره آلومینیومی حتما از فروشنده بخواهید اطلاعات خود را همراه با مدارک و مستندات علمی بیان کند نه تجریه ی شفاهی که هیچ گاه به محک آزمون نرسیده است.