خدمات پس از قرارداد

خدمات پس از قرارداد

قسمت کنترل پروژه شرکت پنجره آسا طی تماس های دوره ای با مشتریان گرامی از کیفیت محصول نصب شده اطمینان حاصل نموده و در صورت لزوم به بازدید، تیم مربوطه در کوتاه­ترین زمان اعزام می گردد. بسیاری از پروژها ساختمانی نیازمند دریافت مشاوره نصب فریم، اندازه گیری، رفع عیوب ساختمان قبل از اجرای پنجره و مواردی از این دست می­باشند. ما وظیفه می­دانیم تا این اقدامات را در کوتاه ترین زمان انجام دهیم.