خدمات

خدمات ، در جامعه امروز نه به سان نیازی لازم و یا ضرورتی غیر قابل کتمان که وظیفه ی است مهم برای توسعه سازمان ، اقدامی برای برآورده شدن بهتر امتیازات و ویژگی های یک محصول است .

محصول تولید شده بدون اعمال خدمات و یا بدون وجود خدمات هرگز هدف نهایی خود را محقق نخواهد کرد ، بر اساس آمارهای جهانی در سال های اخیر حدود 80 درصد از ارزش افزوده کل در برخی از کشورهای توسعه یافته در بخش خدمات بوده است و رشد ارزش افزوده این بخش نسبت به بخش کالایی دارای سرعت بیشتری داشته است .

توجه جامعه جهانی و کشورهای توسعه یافته به خدمات به سادگی نشان می دهد که توان توسعه سازمان و تحقق اهداف آن در گرو اجرای صحیح آن است .

شرکت پنجره آسا با تمرکز نیروی انسانی متخصص و بهره مندی از روش ها و فرآیندهای روز توان و برنامه ی خود را بر این مهم استوار نموده است که تولید محصولی با کیفیت در میان تحقق خدمات و توسعه آن قرار گیرد .

برای مجموعه ی پنجره آسا انجام خدمات جز وظایف اصلی سازمان است و اعتقاد بر این است که فروش و تولید بدون انجام خدمات مستمر هرگز مطلوب نخواهد بود.

مطابق آخرین نظر سنجی که توسط واحد روابط عمومی شرکت پنجره آسا انجام شده است، میزان رضایت مشتریان مجموعه از بخش خدمات در بالاترین درجه و نیاز مشتریان در این زمینه نیز در بالاترین تقاضا بوده است.

واحد خدمات برای دریافت سفارش تا انجام وظایف پس از فروش همراه و همگام است، شرکت پنجره آسا با اختصاص واحدی مجزا برای انجام خدمات نصب و آموزش به نمایندگان تمایل خود را نسبت به ارائه مطلوب خدمات به مشتریان و کاربران به بهترین وجه هدف گذاری کرده است، این مجموعه با در اختیار داشتن نیروی متخصص و فعال، مجری انحصاری اجرای پروژه های تحت قرارداد و آموزش نیروها می باشد.

از ابتدای سال 1399 شرکت پنجره آسا با تخصیص منابع نسبت به توسعه واحد خدمات مشتریان اقدام نموده است تا با همکاری و همراهی سایر بخش های تولید و خدماتی بیش از پیش نسبت به انجام خدمات سازمانی مشتریان اقدام نماید .