خدمات

 

انجام خدمات بخشی از تولید و تضمینی برای تحویل و دوام کیفیت محصولات است ، هیچ سیستم فنی نمی تواند بدون داشتن خدمات مطلوب به کیفیت اصلی خود حفظ نمائید .

برای مجموعه ی پنجره آسا انجام خدمات جز وظایف اصلی سازمان است و اعتقاد بر این است که فروش و تولید بدون انجام خدمات مستمر هرگز مطلوب نخواهد بود.

خدمات در فروش و تولید راهکاری است که محصول را بر اساس نیاز مشتری و سازه تنظیم و بهروری و میزان رضایت مشتریان را افزایش می دهد .

مطابق آخرین نظر سنجی که توسط واحد روابط عمومی شرکت پنجره آسا انجام شده است، میان رضایت مشتریان مجموعه از بخش خدمات در بالاترین درجه و نیاز مشتریان در این زمینه نیز از بالاترین تقاضاها بوده است.

خدمات برای دریافت سفارش تا انجام وظایف پس از فروش همراه و همگام است، شرکت پنجره آسا با اختصاص واحدی مجزا برای انجام خدمات نصب و آموزش به نمایندگان تمایل خود را نسبت به ارائه مطلوب خدمات به مشتریان و کاربران به بهترین وجه هدف گذاری کرده است، این مجموعه با در اختیار داشتن نیروی متخصص و فعال، مجری انحصاری اجرای پروژه های تحت قرارداد و آموزش نیروها می باشد.

اعتقاد داریم محصول تمام شده هنگامی کارایی مورد نظر را خواهد داشت که با نصب دقیق و با خدماتی مناسب تضمین شده باشد.