سقف شیشه ای

نورگیرهای سقف و یا سقف های شیشه ی انتخابی مطمئن و امن برای تهویه هوا و تأمین نور طبیعی است ، این آیتم که قابل استفاده در ساختمان های مسکونی ، اداری و تجاری است استفاده از ویژگی های ممتاز عایق جرارتی ، عایق صوتی و گرد و خاک از ویژگی ها یاین محصول است .افزایش نور طبیعی ساختمان ، ایجاد ظاهری زیبا ، استفاده از پروفیهای اختصاصی ، نوارهای عایقبندی ویژه و بهرمندی از یراق آلات متمایز برای سازه ی ساختمانی و افزایش قدرت انتخاب طراحی و معمار ساختمان می تواند از امتیازات این محصول باشد .