• نوع پنجره: Insulating
 • ضخامت شیشه: 24-36mm
 • عرض مولیون: 96mm
 • ارتفاع مولیون: 315mm
 • مقاوم در برابر باد: 3KPa تا
  • نما
  • معمولی
  • عایق حرارتی
  • سایز بزرگ
  • قیمت بیشتر
 • نوع پنجره: Insulating
 • ضخامت شیشه: 24-36mm
 • عرض مولیون: 65mm - 75mm
 • ارتفاع مولیون: 162mm
 • مقاوم در برابر باد: 3KPa تا
  • نما
  • معمولی
  • عایق حرارتی
  • سایز بزرگ
  • قیمت بیشتر
 • نوع پنجره: Insulating
 • ضخامت شیشه: 30-46mm
 • عرض مولیون: 100-150mm
 • ارتفاع مولیون: 150-300mm
 • مقاوم در برابر باد: 3KPa تا
  • نما
  • معمولی
  • عایق حرارتی
  • سایز بزرگ
  • قیمت کمتر
  • قیمت بیشتر
 • نوع پنجره: Insulating
 • ضخامت شیشه: 24-33mm
 • عرض مولیون: 50mm
 • ارتفاع مولیون: 50-200mm
 • مقاوم در برابر باد: 2.4KPa تا
  • نما
  • معمولی
  • عایق حرارتی
  • سایز کوچک
  • قیمت کمتر
  • قیمت بیشتر
 • نوع پنجره: Insulating
 • ضخامت شیشه: 24-33mm
 • عرض مولیون: 50mm
 • ارتفاع مولیون: 50-200mm
 • مقاوم در برابر باد: 2.4KPa تا
  • نما
  • معمولی
  • عایق حرارتی
  • سایز کوچک
  • قیمت کمتر
  • قیمت بیشتر
  منوی اصلی
  شرکت
  محصولات
  بلاگ
  میز کار من

  همین حالا ثبت نام کنید و ...